top of page

Priser och villkor

Priser och villkor för privatpersoner och löpande arbeten utan offert.

Priser inklusive moms:

  • Grunddebitering för auktoriserad VVS-montör: 750 kr per timme

  • Grunddebitering efter kl 17.00 och helg 950 kr per timme

  • Grunddebitering för anställd utbildad lärling*: 600 kr / per timme * som genomgått minst 7 (av totalt 10) lärlingsperioder

  • Tillägg om kunden tillhandahåller material som monteras: 125 kr / per timme pga garantiregler mot konsument

  • Servicebil: 300 kr / per tillfälle. Innefattar resa inom Torsås riktnummerområde, transport av material, tillgång till verktyg och förbrukningsmaterial och gas m.m.

  • Resor utanför Torsås riktnummerområde: 60 kr / per mil

  • Eventuell deponiavgift av ert kasserade material: 150 kr / per tillfälle

Minimidebitering för alla arbeten är 1 hel timme.

Tiden för arbete startar med utgång från vår lokal i, Gunnarstorp 124 i Söderåkra,  och innefattar lastning av servicebil, restid, arbetstid och dokumentering av tidåtgång och använt material, samt resa tillbaka till oss.

I debiteringstiden ingår arbetsledning, lön, avtalsförsäkringar, entreprenadförsäkringar och resor under ordinarie arbetstid kl 06.45 – 16.00.

Samtliga våra montörer har yrkesbevis och är certifierade för Säker Vatten.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkor 10 dagar för privatpersoner

ROT-avdrag

Om ROT-avdrag ska göras måste ni meddela oss i förväg, vi behöver veta:

  • Personnummer på den som är registrerad ägare till fastigheten ( kan vara flera personer ) eller bostadsrätten

  • Fastighetsbeteckning  ( t ex.  VILLATOMTEN 1:1 )  om du bor i villa, eller om du bor i bostadsrätt :

  • Bostadsrättsföreningens organisationsnummer ( börjar på 7… )  samt lägenhetsnummer ( 4 siffror, tex 1101 )

bottom of page